TJÄNSTER
Här under hittar du olika
tjänster som vi utför

TJÄNSTER

Badrumsrenoveringar (VTT-certifierad)
• helhetsprojekt; från  rivning till färdigt badrum
• kakel och klinker
• mattarbeten

Kakel- och klinkersarbeten
• hallar
• egnahemshus
• trapphus
• trappor
• badrum (VTT-certifierad)
• dekorationsarbeten

Bygg och renoveringsarbeten
• helhetsrenovering; från rivning till färdigt hem
• mindre nybyggen (garage, bastu o. dyl.)
• takarbeten (innertak)
• spackelarbeten
• spirning av mellanväggar
• murning av mellanväggar
• terrassbyggen
• dörr- och fönstermontering
• listarbeten

Mattläggning
• hallar
• egnahemshus
• trapphus (trappor)
• badrum (svetsbara mattor)

Golvarbeten
• parkettgolv
• plankgolv
• laminatgolv
• mattor
• klinkergolv
• målning av golv

Målning och tapetsering
• fondväggar
• mönsteranpassning
• dörr- och fönstermålning

Köks- och inredningsmontering
• från gammalt kök till nytt
• köksinredningar
• övriga inredningar

Serviceavtal för fastigheter och företag
• snabb service
• alltid tillgänglig

+358(0)44 290 0082
info[@]kuhlbergs.fi